Lagaktivitet

aktivitet02

Issten

2-Företag-Läs-aktivitet

Företagsläsaktivitet

3-Företag-Sport-dag

Företagsidrottens dag

4-2022-Första-säsong-möte

Första säsongsmöte 2022

aktivitet30

2022 Röd ficka för att återuppta arbetet

aktivitet29

2022 Nytt showroom öppnar

aktivitet27

2022 Företagsutbildning

aktivitet26

2021 jul

aktivitet24

2021 IS STENTEAM

utställning5

Xiamen Stone Fair 2018

aktivitet33

2018 Företagsresor

12-Företagsresor

Företagsresor

aktivitet19

Företagsverksamhet 2018

aktivitet13

2017 Företagsresor

aktivitet08

2016 Compamy Travel

aktivitet06

2016 Compamy Travel

aktivitet05

2015 Compamy Travel

aktivitet03

2013 IS STEN